Nieuw jaar, nieuwe alimentatie!

 In Blog, Geen categorie, Nieuws

Hoe zit het ook alweer?
Ieder jaar wordt de alimentatie verhoogd met de wettelijke indexering. Zo ook weer in 2017.
Dit is wettelijk zo geregeld, omdat ieder jaar de kosten van het levensonderhoud stijgen. Het indexeringspercentage wordt in het najaar vastgesteld door de Minister van Veiligheid en Justitie en is berekend op basis van de gemiddelde jaarlijkse loonstijging. Voor het jaar 2017 is het indexeringspercentage vastgesteld op 2,1 %.
Het indexeringspercentage geldt automatisch. Zowel voor kinderalimentatie als partneralimentatie.

Er zijn twee uitzonderingen:
1. Het is in onderling overleg in het ouderschapsplan en/ of scheidingsconvenant uitgesloten
2. De rechter heeft het in zijn beschikking uitgesloten.
Het is de verplichting van de alimentatieplichtige om zelf het alimentatiebedrag aan te passen met het juiste indexeringspercentage, maar in de praktijk wordt dit weleens vergeten. Het kan dus geen kwaad om eventueel je ex-partner in te lichten over de wijziging. (Deze blog kan je uiteraard ook doorsturen)

Maar mijn loon is niet gestegen, waarom moet ik dan toch meer betalen?
Het is een wettelijke verplichting om de stijging van de kosten van levensonderhoud te compenseren door middel van de jaarlijkse indexering. De wetgever houdt hierbij geen rekening met het feit dat jij geen extra loon of inkomsten hebt gekregen. In onderling overleg mogen jullie wel afwijken van de wettelijke standaard. Je kan dit samen schriftelijk vastleggen zodat je ex-partner later niet erop terug kan komen.
Je kan ook een nieuwe alimentatieberekening laten maken. Dit is met name verstandig als een van de onderstaande situaties van toepassing is:
1. Je inkomen is sterk gedaald. Misschien ben je wel je baan kwijtgeraakt en heb je nieuw werk gevonden dat minder betaald.
2. Jullie hebben andere afspraken gemaakt over de zorgverdeling van de kinderen. Je bent bijvoorbeeld meer dagen voor de kinderen gaan zorgen.
3. Het inkomen van je ex-partner is veranderd. Hier is soms lastig achter te komen als de verhoudingen niet heel goed zijn.
4. Jij of je ex-partner gaat opnieuw samenwonen of trouwen.
5. Er is sprake van gezinsuitbreiding bij jou of je ex-partner.
6. Jullie kinderen worden meerderjarig en gaan zelf verdienen.
7. Jullie vaste lasten worden ingrijpend anders (verhuizing of aflossing schuld).

Nieuw bedrag berekenen?

Via deze link kan je snel de berekening van de nieuwe alimentatie maken. Ook berekeningen over voorgaande jaren mochten jullie vergeten zijn te indexeren.En mocht je een nieuwe berekening willen laten maken, dan kan dat natuurlijk ook. Neem hiervoor gerust vrijblijvend contact met mij op 072-5317606, 06-57758670 of

Aanbevolen blogs

Laat een bericht achter