Werkwijze mediation, hoe gaat het precies?

De werkwijze van mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil of conflict onder deskundige leiding van een onafhankelijke en onpartijdige derde, de mediator. Ik in mijn rol als mediator stimuleer en begeleidt jullie bij het creatief zoeken naar een oplossing en ik bewaak het proces.
Jaarlijks worden vele duizenden geschillen via mediation tot tevredenheid opgelost.

Het bedrijf is rustig gelegen met uitzicht over de landerijen

Uit elkaar

Waarom mediation?

  • Jullie gaan samen onder mijn begeleiding op zoek naar een oplossing voor jullie geschil. In het geval van scheidingsbegeleiding werken we toe naar een convenant waarin al jullie afspraken staan uitgewerkt;
  • Het resultaat is meer dan een oplossing alleen. Mediation streeft naar tevredenheid van iedereen. Dit in tegenstelling tot de rechtspraak. Rechters horen daar alleen de argumenten van jullie en jullie juristen, kijken wat de wet hierover schrijft om vervolgens tot een uitspraak te komen. Een uitspraak die in veel gevallen alleen positief uitpakt voor een van de partijen in het conflict. En soms zelfs dat niet omdat een rechter zich baseert op standaard regelingen en niet op maatwerk;
  • Mediation is goedkoper en sneller dan een gang naar de rechter.

Wil je meer informatie over mediation? Via deze link vind je meer  informatie over mediation

Een impressie van de binnenzijde van het bedrijf

afspraak maken mediation

De eerste afspraak

Jullie of een van jullie neemt contact met mij op voor het maken van een afspraak. Ik bevestig jullie de afspraak via de mail en stuur jullie alvast wat informatie toe.

Tijdens onze eerste bijeenkomst nemen we de mediationovereenkomst door. Deze hebben jullie van tevoren door mij al gemaild of verzonden gekregen samen met de afspraakbevestiging, mijn Algemene voorwaarden,  privacyverklaring en uitleg over mediation.

Als jullie dat prettig vinden kunnen we gelijk een aantal data afspreken zodat deze alvast ingepland zijn.

Na het doornemen van de overeenkomst, de eventuele vragen die jullie hebben en ondertekening beginnen we de mediation. Jullie krijgen beiden de tijd en ruimte om jullie verhaal te vertellen.

Na de eerste bijeenkomst

Na de bijeenkomst zullen jullie soms de vraag van mij krijgen wat uit te zoeken voor onze volgende afspraak. Dit kan bijvoorbeeld een Werkblad ouderschapsplan zijn om alvast vragen te beantwoorden over jullie zienswijze op het ouderschap en wat jullie je kinderen willen meegeven als ouders. Maar ook het bijeenzoeken van alle relevante financiële gegevens maken onderdeel uit van het traject.

Hoe lang duurt mediation

Mediation bestaat uit een aantal gesprekken tussen jullie. Gemiddeld zijn er voor een scheiding inclusief alimentatieberekening en ouderschapsplan ongeveer 3 tot 7 afspraken nodig. Een afspraak duurt gemiddeld 1,5 uur. Afhankelijk van wat er allemaal besproken moet worden kunnen de afspraken korter of langer zijn.

Een impressie van de binnenzijde van het bedrijf

scheiden in Heerhugowaard
Scheidingsdeskundige
Nederlandse mediators vereniging
adr-logo
Kring van scheidingsspecialisten