Mediationproces in stappen

Kennismakingsgesprek (eerste halfuur gratis of pakketprijs)

Uitleg over mediation, proces en gemiddelde doorlooptijden, doornemen mediationovereenkomst

Informatie over deelnemers

De kinderen

Financiën en pensioenen

Woning en verdeling boedel

Opstellen ouderschapsplan

Opstellen scheidingsconvenant

Naar advocaat voor het opstellen van het verzoekschrift en indienen bij de rechtbank

Ondertekenen akte van berusting en verzoekschrift tot inschrijving in de gemeentelijke basis administratie