scheiding en koopwoningScheiden en de koopwoning

Wat gebeurt er met ons koophuis als we gaan scheiden?

Als je uit elkaar gaat en er is een koopwoning dat zal je deze moeten verdelen. Ben je in gemeenschap van goederen getrouwd, dan krijgt ieder de helft van de waarde van de woning. Dit kan zowel de over- als de onderwaarde zijn. Want net als alle bezittingen moet je ook eventuele schulden verdelen.

Ben je op huwelijkse voorwaarden getrouwd dan is het belangrijk om na te gaan wat er is afgesproken over de woning. Welk bezit is wel of niet gemeenschappelijk.Stel dat de woning van jou is, dan heb je ook recht op de overwaarde die is ontstaan door gunstige marktontwikkeling. Is de waardestijging te danken aan gezamenlijke investeringen, dan moet de overwaarde verdeeld worden. Deze waardestijging valt dan namelijk onder het vermogen, dat jullie tijdens het huwelijk samen hebben opgebouwd. Dat vermogen moet bij een scheiding verdeeld worden.

Uitkopen of verkopen

Het is natuurlijk mogelijk dat een van jullie in het huis blijft wonen. Dan moet je wel genoeg verdienen hebben om in je eentje de hypotheek op te brengen. Daar komt nog bij dat de vertrekkende partner recht heeft op de helft van de overwaarde. Is het geld er niet of verdien je niet genoeg om de hypotheek rond te kunnen krijgen? Dan moet je het huis verkopen en de waarde, de winst en de schulden ervan verdelen.

Verkoop

Als blijkt dat jullie allebei niet zelfstandig in de woning kunnen of willen blijven, dan zal de woning verkocht moeten worden. Je kan hiervoor een makelaar in de arm nemen maar kan ook zelf veel regelen.

Verkoop met onderwaarde

Is er sprake van verkoop met onderwaarde en heb je een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG), dan kan het zo zijn dat deze instantie de restschuld kan overnemen. Hiervoor moet je wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Informeer naar de mogelijkheden bij de hypotheekverstrekker.

Hebben jullie geen hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie of komen jullie niet in aanmerking voor kwijtschelding van je restschuld dan zal de eventuele schuld die overblijft na verkoop gedeeld moeten worden. Hiervoor zal je dan beiden afzonderlijk een financiering moeten aangaan. De hypotheekverstrekker heeft het recht om je hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor de gehele restschuld. Belangrijk is dus om dit goed te regelen in het echtscheidingsconvenant.

Uitkopen bij scheiding

Als je blijft wonen in de voormalig echtelijke woning, dan zal je je ex-partner moeten uitkopen. Uitkopen houdt in dat dat je de waarde op het moment van scheiding bepaald. Laat hiervoor de woning altijd taxeren. De getaxeerde waarde minus de hypotheekschuld is jullie zullen moeten delen. Ligt de taxatiewaarde hoger dan de bijbehorende hypotheek, dan is er sprake van een overwaarde. Degene die in het huis blijft wonen, moet de helft van de overwaarde uitbetalen aan de ex-partner. Is er sprake van een onderwaarde, dan moet de vertrekkende partner de helft van de onderwaarde uitbetalen aan degene die in het huis blijft wonen.

Uitkopen en hypotheeklasten

Het is mogelijk dat je ergens een spaarrekening hebt om je ex-partner uit te kopen. Zo niet, dan moet je de hypotheek verhogen. De hypotheekverstrekker zal ook je ex-partner moeten ontslaan uit de hoofdelijke aansprakelijkheid. Anders kan de hypotheekverstrekker nog steeds het gehele uitstaande hypotheekbedrag bij je ex-partner verhalen mocht jij niet in staat zijn je maandlasten te betalen. Prettig voor de hypotheekverstrekker maar minder prettig voor je ex.

De hypotheekverstrekker

Mocht de geldverstrekker niet akkoord gaan met de overname van de hypotheek dan zijn er soms nog bepaalde constructies mogelijk om dit toch rond te krijgen. Een hypotheek is maatwerk. Wil je meer weten over de mogelijkheden over jullie woning en hypotheek dan kan je het beste een vrijblijvend adviesgesprek aanvragen.