kindgesprek scheidingScheiding kinderen: Het kindgesprek

Tijdens de scheidingsprocedure maken we afspraken over de kinderen. Maar hoe worden de kinderen eigenlijk in het traject betrokken? Ik werk altijd met een kindgesprek. Het maakt niet zoveel uit hoe oud een kind is (alleen bij heel jonge kinderen kan dit nog niet), kinderen vinden het fijn als ze worden betrokken bij de afspraken die jullie over hen gaan maken.

Scheiding kinderen: hoe gaat een kindgesprek in zijn werking?

Als we tijdens jullie scheidingsprocedure het ouderschapsplan bijna gereed hebben vraag ik jullie of ik een afspraak mag maken voor een kort gesprek met jullie kind(eren). Tijdens dit gesprek waar jullie in principe niet bijzijn voer ik met jullie kind(eren) een gesprekje over de scheiding en hun kijk hierop. Uiteraard voer ik het gesprek op het niveau dat past bij de leeftijd en niveau van het kind.
Als leidraad voor het gesprek gebruik ik voor kinderen vanaf groep 6 gesprekskaarten van de Kindbehartiger . Deze kaarten genoemd ‘Recht uit mijn hart’ zijn onderverdeeld in zes categorieën:

  • Over mij en mijn familie;
  • thuis;
  • emoties;
  • herinneringen;
  • mijn stem/wensen;
  • mijn rechten

Aan de hand van de kaarten wordt een opening gecreëerd om met kinderen in gesprek te gaan. De kaarten zijn zo opgesteld zodat ze de belevingswereld van kinderen betreffen. Ze kunnen in verschillende situaties worden gebruikt, meer specifiek in scheidingssituaties. Er kan uitleg worden gegeven over vraagstukken die spelen en er kan worden doorgevraagd nadat een kaart is getrokken/gekozen.

Scheiding kinderen: Voordelen kindgesprek

Het voordeel van een kindgesprek met mij als mediator is dat er een neutraal onpartijdig persoon luistert naar de behoeften van jullie kind(eren). Anders dan bijvoorbeeld opa en oma en of vrienden die er vaak zelf een mening over hebben. De meeste kinderen ervaren het gesprek positief. Ze hebben het gevoel dat hun mening er toe doet en vinden het prettig dat er naar hun geluisterd wordt.
Het kindgesprek is net als de gesprekken met jullie vertrouwelijk, jullie kind bepaalt wat van het gesprek aan jullie teruggekoppeld wordt.

Scheiding kinderen: is een kindgesprek verplicht?

Daarop is een kort antwoord mogelijk: nee. Een kindgesprek vindt alleen plaats als jullie kind(eren) dit zelf willen. Het hoeft niet.
Vanaf twaalf jaar worden kinderen wel automatisch ook opgeroepen voor een gesprek bij de rechter. Een gesprek met de mediator kan hiervoor in de plaats zijn. De wensen van jullie kind(eren) kunnen dan in een brief aan de rechtbank worden verwoord. De kans dat jullie kind(eren) dan alsnog naar de rechtbank moeten is dat heel erg klein. Voor een voorbeeldbrief die kinderen naar de rechtbank kunnen sturen kan je hier klikken  . Op deze pagina kan je zelf een brief maken, downloaden en versturen. Maar uiteraard kan ik je hier ook bij helpen.