nazorg scheidingIk ben getrouwd en ga scheiden

Wat kan je verwachten?

Voor je de eerste keer bij mij komt krijg je van mij wat informatie toegestuurd via de mail. Uiteraard de afspraakbevestiging maar ook mijn algemene voorwaarden en een dienstverleningsovereenkomst.

Tijdens onze eerste afspraak nemen we de mediationovereenkomst door en kunnen jullie een keuze maken of jullie een pakkettarief willen of dat je liever op basis van een uurtarief wilt. De gegevens op het intakeformulier nemen we zoveel mogelijk door en er is veel ruimte voor jullie persoonlijke verhaal.

Scheiding regelen: Ouderschapsplan maken

Na het eerste gesprek krijgen jullie van mij werkblad mee met hierop vragen over jullie ouderschap. Met de uitkomsten van dit wensenformulier gaan we aan de slag en maken we gezamenlijk een ouderschapsplan. Als jullie geen kinderen hebben dan slaan we deze stap uiteraard over.

Scheiding regelen: De boedelverdeling

Na het ouderschapsplan gaan we aan de slag met de boedelverdeling. Als jullie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd dan ben je allebei voor de helft eigenaar van alle goederen. Bij huwelijkse voorwaarden kan dat anders afgesproken zijn. In beide gevallen is het verstandig te inventariseren wat verdeeld moeten worden.

Alle spullen inventariseer je en ken je samen een waarde toe. Dat kan zo uitgebreid of globaal als je zelf wilt.

Daarna kan je beiden aangeven wat je graag wilt hebben. Vergelijk jullie wensen met elkaar. Zijn er zaken die jullie allebei willen hebben, verdeel die dan in onderling overleg.

Verknochte goederen (zoals sieraden en kleding) behoren toe aan de eigenaar. Deze zaken hoeven niet te worden verdeeld. Je kan daarnaast ook afspreken dat spullen die jij alleen hebt gekregen (als verjaardagscadeau bijvoorbeeld) of die emotionele waarde hebben buiten de verdeling te laten.

Je kan ook de inboedel geheel aan een van beiden toebedelen en de ander uitkopen. Met dit bedrag kan de ander dan een nieuwe inboedel aanschaffen.

De spullen van de kinderen blijven van de kinderen zelf. Laat ze zoveel mogelijk zelf bepalen welke spullen ze bij wie willen hebben. Voor kinderen is het prettig om in beide huizen vertrouwde spullen te hebben. Soms valt een scheiding voor kinderen precies op het moment dat ze op eigen benen gaan staan. In dat geval nemen zij hun eigen spullen mee naar hun eigen nieuwe stekje.

Scheiding regelen: vermogen verdelen

Tegelijk met de boedelverdeling zullen we ook jullie aanwezige vermogen verdelen. De waarde van de woning moet wellicht worden getaxeerd en de waarde van de auto(‘s) kan worden bepaald aan de hand van bijvoorbeeld de ANWB koerslijst.

Scheiding regelen: hypotheek bij scheiding

Ook een eerste advies voor bijvoorbeeld het aanschaffen van een nieuwe woning komt aan bod. Wil een van jullie wellicht de bestaande woning overnemen? Of wil een van jullie een andere woning aanschaffen. Het regelen van een hypotheek bij scheiding is maatwerk. Voor meer informatie over echtscheiding en eigen woning klik hier.

Voor een vrijblijvend hypotheekgesprek werk ik samen met divers hypotheekadviseurs. Als je wil kan ik je daar introduceren. Maar ook jullie eigen adviseur kan jullie met raad en daad hierin bijstaan.

Scheiding regelen: pensioen verdelen

Ook jullie eventueel opgebouwde pensioen moet worden verdeeld. Wil je verdelen of afzien van elkaars pensioen? En hoe zit dat met wettelijke termijnen, regelingen en kosten? Meer hierover kan je lezen onder deze pagina.

Scheiding regelen: een eigen bedrijf en scheiden

Bij een scheiding regelen in combinatie met een eigen zaak komt veel kijken. Hiervoor zijn bijvoorbeeld jaarcijfers noodzakelijk. Ook is het belangrijk om goed te kijken naar de continuïteit van het bedrijf. Het is voor geen van beide partijen tenslotte van belang als de bedrijf continuïteit in het gedrang komt. Overleg met boekhouder/accountant en eventueel de bank maakt onderdeel uit van het proces om een scheiding regelen mogelijk te maken.

Scheiding regelenScheiding regelen: indienen scheiding bij de rechtbank

Zodra alle zaken zijn besproken en er is overeenstemming tussen jullie beiden wordt het echtscheidingsconvenant geschreven. Na het schrijven lopen we de stukken allemaal na op juistheid van de afspraken. Als alles naar wens is afgesproken worden alle stukken ondertekend. Vervolgens gaan alle stukken naar de advocaat die het dossier zal indienen bij de rechtbank. Ik werk samen met een advocaat maar indien jullie zelf een advocaat hebben dan kan dat uiteraard ook. De kosten van de advocaat betalen jullie rechtstreeks aan hem/haar.

De advocaat stuurt de stukken in naar de rechtbank zodat de rechter er een klap op kan geven. Voor het indienen van de stukken zijn griffiekosten verschuldigd. Dit zijn de administratiekosten bij de rechtbank. Na ontvangst van de betaling wordt alles in behandeling genomen en zal de rechter jullie scheiding uitspreken.

Scheiding regelen: na de uitspraak van de rechter

De rechter spreekt jullie echtscheiding uit. Dit wordt de echtscheidingsbeschikking genoemd. Een echtscheiding is pas officieel als deze beschikking in de registers van de burgerlijke stand is ingeschreven. Daarnaast moet er een zogenoemde akte van berusting mee worden ingediend. Deze akte geeft aan dat jullie het beiden eens zijn met de uitspraak van de rechter. Normaal gesproken zou je binnen drie maanden na uitspraak van de rechter nog in beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Met de akte van berusting geef je aan niet in beroep te zullen gaan en kan de wachttermijn van drie maanden wachten worden verkort. De door de griffier ondertekende echtscheidingsbeschikking wordt dan ingeschreven in de registers. De datum van inschrijving in het register is de officiële scheidingsdatum.

Let erop dat de echtscheidingsbeschikking binnen zes maanden na uitspraak wordt ingeschreven in de registers basisregistratie personen.  Na deze termijn kan je de beschikking niet meer inschrijven en vervalt deze.

Scheiding regelen: nazorg

Bij het uit elkaar gaan komt er veel op je af. Je hebt de afgelopen periode alles samen geregeld.

Je gaat nu de door jullie samen genomen afspraken in de praktijk brengen. Dit kan in het begin soms weleens minder soepel lopen dan je van tevoren had bedacht. Houdt er rekening mee dat jullie beiden zullen moeten wennen aan de nieuwe situatie. En in het geval jullie kinderen hebben moeten zij er natuurlijk ook aan wennen. Neem de tijd hiervoor en blijf respect- en begripvol naar elkaar.

Mochten er zaken toch niet lekker blijven lopen, dan zijn jullie altijd meer dan welkom om deze samen met mij door te nemen.