Co-ouderschap en de Belastingdienst

 In Blog

Co-ouderschap en de Belastingdienst

Bloem mediationHoe kijkt de Belastingdienst naar het co-ouderschap?

Als ouders maak je bij het opstellen van het ouderschapsplan in de eerste plaats natuurlijk keuzes die passen bij jullie persoonlijke situatie. Soms kan je hierdoor fiscale voordelen mislopen. Want hoe jullie het zien, ziet de Belastingdienst het soms niet.

Welke voordelen kan co-ouderschap hebben?

Wanneer je gaat scheiden en voor co-ouderschap kiest, heeft dat voor de Belastingdienst een aantal gevolgen, namelijk voor de kinderbijslag, huurtoeslag, de kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget. Bij co-ouderschap maakt het voor het belastingvoordeel overigens niet uit of je kind(eren) bij jou of de andere ouder ingeschreven staat.

Je kan de kinderbijslag laten delen door de Sociale Verzekeringsbank zodat jullie beiden een deel ontvangen. Co-ouderschap kan daarnaast voordelen geven voor toeslagen omdat de kinderen bijvoorbeeld meetellen bij jullie beiden. Huurtoeslag kan hierdoor bijvoorbeeld hoger uitvallen. Je kan het kindgebonden budget op naam van de minstverdienende partner aanvragen zodat ook die toeslag hoger uitvalt (die ouder moet dan wel ook kinderbijslag ontvangen) en je kan beiden voor jullie eigen deel kinderopvangtoeslag aanvragen (max. 230 uur per kind per maand).

Daarnaast kan je in aanmerking komen voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting (er zitten nog een aantal andere voorwaarden aan). Door het co-ouderschap betaal je bij de belastingaangifte dan minder inkomstenbelasting.

Wat neem je op in het ouderschapsplan?Bloem mediation

Voor het afspreken van co-ouderschap is het belangrijk dat in het ouderschapsplan is opgenomen dat jullie kind(eren) tenminste drie hele dagen per week bij de ene ouder, en drie dagen bij de andere ouder is. Hierbij hoef je de dagen van de week niet vanaf de maandag te tellen maar drie dagen is een ‘harde’ vereiste van de Belastingdienst.

Je mag ook een regeling afspreken van week om week. Dat is ook goedgekeurd.

Voorbeeld: Anja en Peter hebben twee kinderen. Anja heeft de kinderen doordeweeks en Peter ieder weekend en woensdagmiddag. In de vakanties hebben ze het zo afgesproken dat Peter de kinderen meer heeft waardoor op jaarbasis de zorgverdeling neerkomt op Anja gemiddeld vier dagen en Peter gemiddeld drie dagen. Co-ouderschap in de ogen van Anja en Peter.

Dit voorbeeld ziet de Belastingdienst dus NIET als co-ouderschap.

Als je als ouders dus afspreekt dat een van beide ouders (iets) minder per week de kinderen heeft, zie de Belastingdienst dit niet als co-ouderschap en kan je dus toeslagen onterecht hebben ontvangen. Houd hier rekening mee om financiële teleurstellingen te voorkomen.

Bloem mediationControle Belastingdienst en indienen aanvragen co-ouderschap

Mocht je je afvragen hoe de Belastingdienst dit controleert: er worden ad rondom ouderschapsplannen opgevraagd om te toetsen of de aangevraagde toeslagen kloppen met de gemaakte afspraken in het ouderschapsplan. Bij nieuwe aanvragen wordt vaak gelijk naar een afschrift van het ouderschapsplan gevraagd of een verklaring van beide ouders dat er volgens de eisen van de Belastingdienst sprake is van co-ouderschap.

Moet ik mijn hele ouderschapsplan opsturen naar de Belastingdienst?

Nee het hoeft niet het hele plan te zijn. Je mag volstaan met het insturen van de gemaakte omgangsregeling. De Belastingdienst hoeft niet te weten wanneer en hoe jullie de verjaardag van jullie kinderen vieren. Je mag ook beiden een verklaring ondertekenen waarin jullie aangeven dat er sprake is van co-ouderschap. Je kan dit sturen naar:

Belastingdienst/Toeslagen

Postbus 4510

6401 JA Heerlen

Meer weten?

Wil je meer lezen of weten hoe je het kindgebonden budget gunstig kan regelen? Lees dan voor meer informatie verder op de site van de Sociale Verzekeringsbank.

Ook op de site van de Belastingdienst kan je meer informatie terugvinden over wat het betekent voor je toeslagen als je co-ouder wordt.

Aanbevolen blogs

Laat een bericht achter