Co-ouderschap en de Belastingdienst

 In Blog

Co-ouderschap en de Belastingdienst

Bloem mediationHoe kijkt de Belastingdienst naar het co-ouderschap?

Als ouders maak je bij het opstellen van het ouderschapsplan in de eerste plaats natuurlijk keuzes die passen bij jullie persoonlijke situatie. Soms kan je hierdoor fiscale voordelen mislopen. Want hoe jullie het zien, ziet de Belastingdienst het soms niet.

Welke voordelen kan co-ouderschap hebben?

Wanneer je gaat scheiden en voor co-ouderschap kiest, heeft dat voor de Belastingdienst een aantal gevolgen, namelijk voor de kinderbijslag, huurtoeslag, de kinderopvangtoeslag, het kindgebonden budget maar ook voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting (iack). Bij co-ouderschap maakt het voor het belastingvoordeel daarbij niet uit of je kind(eren) bij jou of de andere ouder ingeschreven staat.

Je kan de kinderbijslag laten delen door de Sociale Verzekeringsbank zodat jullie beiden een deel ontvangen. Co-ouderschap kan daarnaast voordelen geven voor toeslagen omdat de kinderen bijvoorbeeld meetellen bij jullie beiden. Huurtoeslag kan hierdoor bijvoorbeeld hoger uitvallen. Je kan het kindgebonden budget op naam van de minstverdienende partner aanvragen zodat ook die toeslag hoger uitvalt (die ouder moet dan wel ook kinderbijslag ontvangen) en je kan beiden voor jullie eigen deel kinderopvangtoeslag aanvragen (max. 230 uur per kind per maand).

Daarnaast kan je in aanmerking komen voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting (er zitten nog een aantal andere voorwaarden aan). Door het co-ouderschap betaal je bij de belastingaangifte dan minder inkomstenbelasting.

Wat neem je op in het ouderschapsplan?Bloem mediation

Voor het afspreken van co-ouderschap is het belangrijk dat in het ouderschapsplan is opgenomen dat jullie kind(eren) tenminste drie hele dagen per week bij de ene ouder, en drie dagen bij de andere ouder is. Hierbij hoef je de dagen van de week niet vanaf de maandag te tellen maar drie dagen was tot voor kort een ‘harde’ vereiste van de Belastingdienst. Dit is met een recente uitspraak door de Hoge Raad genuanceerder komen te liggen. Ik werk dit straks verder voor je uit.

Hoe de situatie tot voor kort was:

De Belastingdienst keurde co-ouderschapsregelingen goed die opgemaakt waren volgens de volgende twee regelingen:

  1. De regeling waarbij de kinderen eerst drie tot vier dagen bij de ene ouder zijn gevolgd door de andere ouder die de zorg drie tot vier dagen heeft;
  2. Een regeling waarbij de ouders overeengekomen zijn dat het kind week-om-week bij de ouders verblijft. Dat is ook goedgekeurd.

De Belastingdienst keurde andere regelingen NIET goed:

Voorbeeld: Anja en Peter hebben twee kinderen. Anja heeft de kinderen doordeweeks en Peter ieder weekend en woensdagmiddag. In de vakanties hebben ze het zo afgesproken dat Peter de kinderen meer heeft waardoor op jaarbasis de zorgverdeling neerkomt op Anja gemiddeld vier dagen en Peter gemiddeld drie dagen. Co-ouderschap in de ogen van Anja en Peter.

Als je als ouders dus afspreekt dat een van beide ouders (iets) minder per week de kinderen heeft, zie de Belastingdienst dit vaak niet als co-ouderschap en kan je dus toeslagen onterecht hebben ontvangen.

Uitspraak Hoge Raad inkomensafhankelijke combinatiekorting

Door de recente uitspraak van de Hoge Raad is er nu meer ruimte gecreëerd voor andere afspraken.

In de zaak waar het om ging hadden de ouders afgesproken dat er een twee-wekelijks schema was voor hun dochter waarbij zij, vanaf de maandag in de eerste week, eerst twee dagen bij de vader was, dan twee dagen bij de moeder, vervolgens vier dagen bij de vader en daarna zes dagen bij de moeder. 

In deze zaak is beslist dat dit WEL als co-ouderschap wordt gezien.

Soepeler omgaan met co-ouderschapsregelingen

Daarnaast is het advies gegeven om soepeler om te gaan met de regelingen die ouders opstellen en waarbij een co-ouderschapsregeling wordt beoogd. De praktijk zal moeten uitwijzen welke regelingen hiervoor daadwerkelijk goedgekeurd zullen worden.

Bloem mediationControle Belastingdienst en indienen aanvragen co-ouderschap

Mocht je je afvragen hoe de Belastingdienst dit controleert: er worden ad rondom ouderschapsplannen opgevraagd om te toetsen of de aangevraagde toeslagen kloppen met de gemaakte afspraken in het ouderschapsplan. Bij nieuwe aanvragen wordt vaak gelijk naar een afschrift van het ouderschapsplan gevraagd of een verklaring van beide ouders dat er volgens de eisen van de Belastingdienst sprake is van co-ouderschap.

Moet ik mijn hele ouderschapsplan opsturen naar de Belastingdienst?

Nee het hoeft niet het hele plan te zijn. Je mag volstaan met het insturen van de gemaakte omgangsregeling. De Belastingdienst hoeft niet te weten wanneer en hoe jullie de verjaardag van jullie kinderen vieren. Je mag ook beiden een verklaring ondertekenen waarin jullie aangeven dat er sprake is van co-ouderschap. Je kan dit sturen naar:

Belastingdienst/Toeslagen

Postbus 4510

6401 JA Heerlen

Verklaring co-ouderschap opstellen?

Wil een verklaring opstellen dat er sprake is van co-ouderschap en wil je dit door een professional laten doen? Dat kan, ik maak deze verklaring graag voor je op. Neem hiervoor gerust contact met mij op of bel me op 06-57758670.

Meer weten?

Wil je meer lezen of weten hoe je het kindgebonden budget gunstig kan regelen? Lees dan voor meer informatie verder op de site van de Sociale Verzekeringsbank.

Ook op de site van de Belastingdienst kan je meer informatie terugvinden over wat het betekent voor je toeslagen als je co-ouder wordt.

Wil je de uitspraak van de Hoge Raad nalezen? Kijk dan hier

Aanbevolen blogs

Laat een bericht achter