Ouderschapsplan

Werkwijze opstellen plan:

Als je een ouderschapsplan wilt gaan maken dan kan je het formulier ouderschapsplan invullen. Deze krijgen jullie van mij mee na ons eerste gesprek. Het formulier vul je beiden liefst apart in en bevat algemene vragen over hoe jij het ouderschap ziet, wat je wilt meegeven aan je kind(eren) en welke zaken belangrijk zijn voor jou.

Nadat je dit beiden hebt ingevuld gaan we samen met het eigenlijke document aan de gang. Alle zaken die jullie graag geregeld willen zien komen aan de orde. Het is een heel persoonlijk document en geen enkel plan is hetzelfde; het is maatwerk.

Ook jullie kind(eren) worden betrokken bij het opstellen van het plan. Afhankelijk van de leeftijd en wens van het kind spreek ik met met ze over hun wensen en verwachtingen. Dit zijn korte, overzichtelijke gesprekjes en is helemaal afgestemd op je kind zijn of haar leeftijd. Ik maak soms ook gebruik van mijn hond Tommie. Veel kinderen vinden het heerlijk om even te knuffelen, samen een blokje om en in een ontspannen setting een gesprekje. Dat neemt de druk van een gesprek weg en zorgt dat jullie kind(eren) zich helemaal op hun gemak voelen.

 

Als jullie willen kunnen jullie ook een zgn ‘kindbehartiger’ inschakelen. Een kindbehartiger is er speciaal voor kinderen in een scheidingssituatie. Na afronding wordt het plan toegevoegd aan het gezamenlijk verzoek tot echtscheiding en wordt het samen met het echtscheidingsconvenant ingestuurd naar de rechtbank.
Als je samenwonend was dan is het indienen bij de rechtbank niet nodig. De afspraken zoals gemaakt zijn geldig. Je kan eventueel naar de notaris om de afspraken een executoriale titel te geven.

Algemene informatie over het ouderschapsplan

Vanaf 2009 is het maken van een ouderschapsplan door de overheid verplicht gesteld. Het is verplicht voor:

* gehuwde en geregistreerde ouders (met of zonder gezamenlijk gezag);
* samenwonende ouders met gezamenlijk gezag.

Als een van de ouders geen gezag heeft dan kan alleen een omgangsregeling worden afgesproken. De ouder zonder gezag kan ook gezag aanvragen en dan breidt de regeling zich uit tot een compleet ouderschapsplan.

ouderschapsplan opstellen

Wat staat er in een ouderschapsplan?

Het doel van een ouderschapsplan is om ouders afspraken met elkaar te laten vastleggen. Als je duidelijke afspraken over de kinderen maakt bij de scheiding voorkom je veel geruzie achteraf.
Het plan bestaat uit een aantal verplichte onderdelen zoals:

• Een verdeling van zorg- en opvoedtaken inclusief omgangsregeling. Onder andere: wie ziet de kinderen op welke dagen?
• Afspraken hoe je elkaar informeert over de kinderen
• Afspraken over de alimentatie voor de kinderen
• Bijzondere kosten voor bijvoorbeeld sport, huiswerkbegeleiding, IPad/laptop voor school

Eventueel aangevuld met:

• Afspraken over schoolkeuze, medische behandelingen, spaarrekeningen en lichaamsversieringen
• Regels, bijvoorbeeld over bedtijden en straf geven
• Contact met familie, zoals opa’s en oma’s
• Binnen welke afstand van de ander mag je verhuizen

Een ouderschapsplan is een ‘werkdocument’. Want wat er op dit moment passend is, voldoet over een half jaar misschien niet meer. Kinderen ontwikkelen zich voortdurend en situaties kunnen veranderen. Daarom is het handig om momenten af te spreken waarbij je kijkt hoe alles loopt. Dit kan je samen doen maar ook eventueel onder begeleiding. Afspraken hierover kan je ook opnemen in het ouderschapsplan.