Ouderschapsplan laten maken

Werkwijze opstellen ouderschapsplan

Als je een ouderschapsplan wilt gaan maken dan kan je het formulier ouderschapsplan invullen. Deze krijgen jullie van mij mee na ons eerste gesprek. Het formulier vul je beiden liefst apart in en bevat algemene vragen over hoe jij het ouderschap ziet, wat je wilt meegeven aan je kind(eren) en welke zaken belangrijk zijn voor jou.

Nadat je dit beiden hebt ingevuld gaan we samen met het eigenlijke document aan de gang. Alle zaken die jullie graag geregeld willen zien komen aan de orde. Het is een heel persoonlijk document en geen enkel plan is hetzelfde; het is maatwerk.

Bloem mediation

Betrokkenheid van de kinderen

Ook jullie kind(eren) worden betrokken bij het opstellen van het plan. Dit kunnen jullie zelf doen door in gesprek met ze te gaan. Maar je kan hiervoor ook hulp inschakelen als er problemen spelen. Afhankelijk van de leeftijd en wens van het kind spreekt een kindercoach met ze over hun wensen en verwachtingen. Dit zijn overzichtelijke gesprekjes en helemaal afgestemd op je kind zijn of haar leeftijd.

Als jullie willen kunnen jullie ook een zgn ‘kindbehartiger’ inschakelen. Een kindbehartiger is er speciaal voor kinderen in een scheidingssituatie. Na afronding van de scheidingsbegeleiding/mediation wordt het plan toegevoegd aan het gezamenlijk verzoek tot echtscheiding en samen met het echtscheidingsconvenant ingestuurd naar de rechtbank.

Wanneer je samenwonende is het indienen bij de rechtbank niet nodig. De afspraken zoals gemaakt zijn geldig. Je kan eventueel naar de notaris om de afspraken een executoriale titel te geven.

Algemene informatie over het ouderschapsplan

Vanaf 2009 is het maken van een ouderschapsplan door de overheid verplicht gesteld. Het is verplicht voor:

* gehuwde en geregistreerde ouders (met of zonder gezamenlijk gezag);
* samenwonende ouders met gezamenlijk gezag.

Als een van de ouders geen gezag heeft dan kan alleen een omgangsregeling worden afgesproken. De ouder zonder gezag kan ook gezag aanvragen en dan breidt de regeling zich uit tot een compleet ouderschapsplan.

ouderschapsplan opstellen

Wat staat er in een ouderschapsplan?

Het doel van een ouderschapsplan is om ouders afspraken met elkaar te laten vastleggen. Als je duidelijke afspraken over de kinderen maakt bij de scheiding voorkom je veel geruzie achteraf.
Een ouderschapsplan bestaat uit een aantal verplichte onderdelen zoals:

• Een verdeling van zorg- en opvoedtaken inclusief omgangsregeling. Onder andere: wie ziet de kinderen op welke dagen?
• Afspraken hoe je elkaar informeert over de kinderen
• De afspraken over de alimentatie voor de kinderen
• Bijzondere kosten voor bijvoorbeeld sport, huiswerkbegeleiding, IPad/laptop voor school

Eventueel aangevuld met:

• Afspraken over schoolkeuze, medische behandelingen, spaarrekeningen en lichaamsversieringen
• Regels, bijvoorbeeld over bedtijden en straf geven
• Contact met familie, zoals opa’s en oma’s
• Binnen welke afstand van de ander mag je verhuizen

Een ouderschapsplan is een ‘werkdocument’. Want wat er op dit moment passend is, voldoet over een half jaar misschien niet meer. Kinderen ontwikkelen zich voortdurend en situaties kunnen veranderen. Daarom is het handig om momenten af te spreken waarbij je kijkt hoe alles loopt. Dit kan je samen doen maar ook eventueel onder begeleiding. Afspraken hierover kan je ook opnemen in het ouderschapsplan.

Kinderalimentatie en het ouderschapsplan

In het plan wordt ook de verdeling van de kosten van de kinderen opgenomen. Maar hoe weet je niet welke kosten je eigenlijk maakt voor je kind(eren). Daarvoor kan je een berekening kinderalimentatie laten maken. Deze berekening is geheel volgens de Tremanormen die de rechtbanken ook hanteren. Wil je een berekening laten maken? Kijk dan eens op mijn site kinderalimentatie berekenen.

Nederlandse mediators vereniging
ADR registermediator
Kring van scheidingsspecialisten