Kinderalimentatie: Wanneer betaal je kinderalimentatie?

Als je juridisch ouder bent heb je een onderhoudsplicht. Je bent als ouder verplicht je kind het nodige te verschaffen zoals dat mooi heet. Die onderhoudsplicht kan zelfs je hele leven lang gelden, maar meestal is dit tot 21 jaar.

Tot 21 jaar heeft je kind recht op een financiële bijdrage van zijn/haar ouders. Je kind of ex-partner hoeft niet aan te tonen dat hij/zij ‘behoeftig’ is. Het kan zijn dat een kind zelf al voldoende geld verdiend waardoor er geen of minder ‘behoefte’ is. Het minimaal te betalen bedrag aan kinderalimentatie bedraagt € 25 per maand.

Als je gaat scheiden of uit elkaar gaat en jullie hebben samen kinderen dan moeten jullie afspraken maken over de kosten van de kinderen. Dit kan op een aantal manieren afhankelijk van hoe jullie de zorg voor de kinderen verdelen. Deze verdeling van de kosten leg je vast in het ouderschapsplan.

Coaching bij scheiding

Kinderalimentatie: behoefte van het kind

Jullie kind(eren) hebben tijdens de relatie een bepaalde levensstandaard gehad. Jullie hadden een bepaalde welvaart en daar leefden jullie ook naar. Als je gaat scheiden is het de bedoeling dat de kinderen zo min mogelijk financieel benadeeld worden. Daarom kijk je bij het bepalen van de behoefte van de kind(eren) eerst naar de situatie vlak voor de scheiding. 

Op basis van deze gegevens komt er een bepaald bedrag uit voor jullie kind(eren). In dit bedrag, dat door het Nibud is vastgesteld aan de hand van tabellen zitten bijvoorbeeld de kosten voor:

  • Eten, drinken, uiterlijke verzorging (kapper, kleding etc);
  • Woonkosten, gas, water, licht, verzekeringen;
  • Sport en spel;
  • Vakanties, uitstapjes, cadeaus, sparen;

Kinderalimentatie: de draagkracht van de ouders

Als de behoefte bepaald is moet de draagkracht worden vastgesteld. Dit is de situatie na de scheiding. Je zal na de scheiding relatief meer kosten moeten maken omdat je een eigen huishouden voert en deze kosten niet meer kan delen. Van één huishouden ga je naar twee. Bovendien is er soms sprake van dat een van jullie beiden meer of minder moet gaan werken of dat je meer kinderopvang moet regelen. Daar wordt allemaal rekening mee gehouden.

Kinderalimentatie: hoe werkt het bij co-ouderschap?

Ook bij co-ouderschap kan er sprake zijn van kinderalimentatie. De zorgverdeling is weliswaar gelijk, maar jullie inkomsten misschien niet. Er vanuit gaande dat jullie kind(eren) bij jullie allebei zoveel mogelijk hetzelfde mag verwachten als ze gewend waren, kan het zo zijn dat alsnog een bijdrage van één ouder aan de andere ouder nodig is.

Kinderalimentatie heeft altijd voorrang op partneralimentatie. Reden hiervoor is dat kinderen afhankelijk van jullie zijn en nog niet in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Volwassen kunnen dat in principe wel.

Kinderalimentatie: berekenen en mogelijkheden

Om kinderalimentatie vast te stellen moet een berekening worden gemaakt.  Dit wordt veel samen gedaan met een volledige scheidingsbegeleiding of mediationtraject. Op mijn pagina mijn voordelige tarieven staan de pakketprijzen.

Wil je alleen een berekening kinderalimentatie? Kijk dan op mijn site kinderalimentatie-berekenen.nl voor meer informatie en mijn tarief.

Je mag me natuurlijk ook altijd bellen voor een vrijblijvende afspraak.

Nederlandse mediators vereniging
ADR registermediator
Kring van scheidingsspecialisten